Dołącz i bądź na bieżąco

Rejestracja

PAKIET UCZESTNIKA ZAWIERA:

• Udział w prelekcjach
• Przerwy kawowe i poczęstunek/ lunch
• Materiały merytoryczne
• Atrakcje, m.in. konsultacje z dietetykiem, analiza składu ciała, moderowany networking.

Wydarzenie jest bezpłatne dla przedstawicieli Działów HR.

Cena za wejściówkę dla przedstawicieli firm dostarczających usługi dla HR-u oraz firm szkoleniowo-doradczych wynosi 700 zł netto. Jeśli jesteś zainteresowana/y, daj nam znać mailowo – joanna.pietrzak@agencjagrow.pl

  • Zaznaczając zgody i klikając przycisk "Rejestruję się" umożliwiają Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych na poniższych warunkach. Zgody są dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu. Rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wydarzenia. Regulamin wydarzenia - Zobacz

Partnerzy wydarzenia

  • Spencer Stuart Star Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Mysia 5, 00-496 Warszawa
  • Jones Lang LaSalle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa
  • Kinnarps Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa
  • HumanPower sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Łodzie, adres: Al. Kościuszki 103/105, 90-442 Łódź
  • Bartosz Krudysz zam. w Warszawie, ul. Pana Tadeusza 14/2, 02-494 Warszawa
  • Jacek Kwiecień zam. w Warszawie, ul. Kasprzaka 31B/174, 01-234 Warszawa
  • Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

Partnerzy wydarzenia

Cel i podstawa prawna przetwarzania

a. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zawartej elektronicznie umowy o udział w wydarzeniu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

b. W wypadku zaznaczenia zgody marketingowej przetwarzanie danych odbywa się w celu informowania o towarach i usługach oferowanych przez poszczególnych Administratorów. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Odbiorcy danych osobowych

a. Odbiorcami danych są pracownicy lub osoby współpracujące z Administratorami, zajmujące się organizacją wydarzenia, a także Studio Wiedzy sp. z o.o. wykonująca czynności związane z obsługą wydarzenia.

b. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej dostęp do Państwa danych mogą mieć firmy wspierające działania marketingowe Partnerów oraz firmy świadczące usługi IT i z zakresu doradztwa prawnego dla Partnerów.

Odbiorcy danych osobowych

Podmioty trzecie

a. Dane osobowe zostaną ujawnione spółkom powiązanym organizacyjnie i gospodarczo z Administratorami (spółkom należącym do grupy danego Administratora). Niektóre z tych spółek mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale nie znaczy, to że tam dane są mniej bezpieczne. Za każdym razem, gdy następuje przekazanie danych, odbywa się to z wykorzystaniem środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w Rozdziale V RODO. Dzięki temu Państwa dane są tak samo bezpiecznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim.

Podmioty trzecie

Administratorzy i podmioty przetwarzające

a. W przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi wydarzenia:

Studio Wiedzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Senatorska 2, 00-075 Warszawa,

b. W przypadku zgody marketingowej Partnerzy – podmioty wymienione poniżej są osobnymi administratorami danych.

Spencer Stuart Star Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Mysia 5, 00-496 Warszawa
Jones Lang LaSalle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa
Kinnarps Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa
HumanPower sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Łodzie, adres: Al. Kościuszki 103/105, 90-442 Łódź
Bartosz Krudysz zam. w Warszawie, ul. Pana Tadeusza 14/2, 02-494 Warszawa
Jacek Kwiecień zam. w Warszawie, ul. Kasprzaka 31B/174, 01-234 Warszawa
Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

Administratorzy

Okres przetwarzania

a. Dane przetwarzane są do momentu wysłania Państwu wiadomości podsumowującej wydarzenie.
b. Dane przetwarzane na podstawie zgody marketingowej przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

Okres przetwarzania

Prawa

a. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
b. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
c. Mają Państwo prawo wycofać zgodę marketingową w każdym czasie ze skutkiem wyłącznie na przyszłość. W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość na adres e-mail określonego Administratora.

Prawa

Zautomatyzowane przetwarzanie

a. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Zautomatyzowane przetwarzanie